Obsługujemy transporty drobnicowe jak i całopojazdowe w relacji Polska-Austria, Austria-Polska. Założenie to realizujemy za pomocą swoich samochodów oraz dzięki stałej współpracy z przewoźnikami. Posiadamy podpisane umowy o współpracy, które pozwalają nam na dysponowanie autami. Wszyscy kierowcy posiadają aktywne telefony, GSM, większość pojazdów wyposażona jest w nadajniki GPS, co pozwala nam ustalić położenie auta w przeciągu 5 minut. Zapewniamy najwyższy poziom świadczonych usług.

- ładunki częściowe - są to ładunki ok. 1 kartonu do 15 europalet i wadze do 15 ton. Czas realizacji od momentu odbioru do chwili dostawy do klienta - 3 - 4 dni.

- przesyłki ekspresowe - są to ładunki nieprzekraczające wagi brutto 1,5 tony i objętości 8 europalet. Ładunki te traktowane są jako ładunki dedykowane. Dostawa w relacji Polska-Austria, Austria-Polska w przeciągu 18-24 godzin

- ładunki do 3,5 tony - są to ładunki nie przekraczające wagi brutto 3,5 tony i objętości 15 europalet. Ładunki te traktowane są w zależności od potrzeb klienta jako ładunki częściowe lub dedykowane. W przypadku ładunków dedykowanych dostawa w relacji Polska-Austria, Austria-Polska w przeciągu 36-48h
godzin

- ładunki do 6 ton - są to ładunki nie przekraczające wagi brutto 6 ton
6 tony i objętości 15 europalet. Ładunki te traktowane są w zależności od potrzeb klienta jako ładunki częściowe lub dedykowane. W przypadku ładunków dedykowanych dostawa w relacji Polska-Austria, Austria-Polska do 48 godzin

- ładunki całopojazdowe - są to ładunki przekraczające wagę 15 ton lub powyżej 20 palet, które nie mogą się zaliczać jako ładunki częściowe. Waga maksymalna takich ładunków nie może przekraczać 24 ton brutto.Dostawa w takim przypadku zajmuje od 48 do 72 godzin

Rally Speed Transport

Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, cuda... w 7 dni